Privacy Statement

 1. Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
  Rechten van de betrokkene, hierna te noemen: de sollicitant
 2. Identiteit en contactinformatie van de verwerkingsverantwoordelijke:
  BORN-IT Professionals B.V.
  Laarderhoogtweg 25
  1101 EB Amsterdam
  020-7986806
  Doel en wettelijke basis voor de verwerking:
  Bewaartermijn: wij bewaren alle binnengekomen reacties, persoonsgegevens en CV’s digitaal voor eventuele toekomstige vacatures. Wij achten dit noodzakelijk om de sollicitant zo goed mogelijk te helpen in zijn of haar zoektocht naar werk en/of een andere baan.
  De sollicitant heeft te allen tijde recht van inzage, recht op rectificatie, recht op gegevens wissing, recht op beperking van verwerking en het CV van de sollicitant wordt alleen met zijn medeweten voorgelegd bij klanten van BORN-IT. De sollicitant heeft het recht om met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van de betreffende persoonsgegevens.
  E-mailadressen worden bewaard voor informatiedeling. Afmelden hiervoor is te allen tijde mogelijk.
  BORN-IT verklaart hierbij zich te houden aan de vastgestelde regels betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van persoonsgegevens.

  KvK Handelsregister 64911683 | BTW nummer 855899232B01